Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Λεξιλόγιο της οικοδομής 2.


ατσαλόπροκα: πρόκα από σκληρυμένο χάλυβα (=ατσάλι). Είναι η μόνη που μπορεί να εισχωρήσει σε μπετόν. Ακόμα κι αυτή αρκετά δύσκολα. Οι κοινές πρόκες(βλ.) στραβώνουν.

αυγουλιέρα:μαύρου χρώματος
(αλλά και καφέ
ή άλλο καμμιά φορά)
που σκοπό έχει την αποστράγγιση
των νερών που θα έρθουν
σε επαφή με τα μπαζωμένα
τοιχία του υπογείου.
Δεν είναι στεγανωτική.
Πρέπει πάντα να τοποθετείται με
τα “βυζάκια” προς το μπετόν.αφρομπετόν: χωρίς να είναι ακριβώς το ίδιο, μοιάζει με το ελαφρομπετόν (βλ.).
βαρέλα: το φορτηγό
εκείνο που μεταφέρει
μπετόν
από το εργοστάσιο
παραγωγής
ετοίμου σκυροδέματος στο
εργοτάξιο
ή στην οικοδομή
όπου θα χυτευθεί.
Λέγεται και
μπετονιέρα (βλ.).
βίδα: σε όρους καλουπατζήδων είναι ένα στοιχείο ικριώματος (σκαλοσιάς).
beton: βλ. σκυρόδεμα
big bag: σάκκος από πλαστικές ίνες για μεταφορά -συνήθως- αδρανών υλικών ή ασβέστη. Περιέχει λίγο λιγότερο από 1μ3. Προσοχή υπάρχουν και big bag μικρότερου μεγέθους π.χ. μισού μ3.
bobcat: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών, μικρός φορτωτής, βλ. περισσότερα στα χωματουργικά
γαρμπίλι: αδρανές υλικό με διάσταση 8-15 χιλιοστά περίπου.
γαρμπιλομπετόν: μπετόν όπως το κανονικό σκυρόδεμα αλλά χωρίς χαλίκι (βλ.) ή σκύρα (βλ.). Παράγεται (όπως και το κανονικό σκυρόδεμα) σε διαβαθμίσεις αντοχής (λ.χ. c16-20, c20-25, κλπ), αλλά καθώς δεν περιέχει μεγάλα αδρανή, είναι καταλληλότερο για πυκνά οπλισμένα στοιχεία σκυροδέματος αλλά και για στοιχεία μικρότερων διατομών όπου το κανονικό σκυρόδεμα θα είχε δυσκολία να διεισδύσει και θα υπήρχε ο κίνδυνος (αστοχιών). Περισσότερα για το μπετόν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...