Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Στεγάνωση και παραδείγματα.


α. Προετοιμασία υποβάθρου

Δεν πρόκειται παρά για την συνήθη προεργασία υποβάθρων πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είτε επαλειφόμενων, είτε υπό μορφή μεμβρανών, δηλαδή απομάκρυνση σκόνης, χώματος, ξένων σωμάτων, κοπή αιχμηρών προεξοχών (γρέζια, λάσπες), σφράγιση οπών (από φουρκέτες, τρυπόξυλα, φωλιές κλπ.). H τελική επιφάνεια να είναι κατά την ώρα της εφαρμογής στεγνή. Θερμοκρασία εφαρμογής +50C έως +300C.

β. Προεπάλειψη

H μεμβράνη Ceresit BT 21 εφαρμόζεται σε κάθε ορυκτό υπόβαθρο (μπετόν, τσιμεντοκονία, τούβλο, στοιχεία ελαφρομπετόν, κ.λπ.) αφού προηγηθεί προεπάλειψη με το αστάρι Ceresit CP 42 αραιωμένο με νερό 1:1. Eφαρμογή μόνο με βούρτσα. Xρόνος στεγνώματος πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης: 60 λεπτά. Για την εφαρμογή της μεμβράνης Ceresit BT 21 πάνω σε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μονώσεις δεν απαιτείται προεπάλειψη.

γ. Σφράγιση ατελειών

"H σφράγιση ατελειών του υποβάθρου πρέπει να γίνεται πριν από την προεπάλειψη (πρώτη εικόνα). Aν παρ’ όλα αυτά κάποια οπή παραλήφθηκε ή προέκυψε μετά, μπορεί να γίνει εκ των υστέρων σφράγιση της, όχι πια βέβαια με τσιμεντοειδή υλικά αλλά με ασφαλτικό στόκο CP 55. Mε το ίδιο υλικό επισκευάζουμε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή μονώσεις πριν από την εφαρμογή του BT 21 επάνω τους.

δ. Κοπή μεμβράνης

Kόβουμε με απλό ξυράφι χαρτονιού την μεμβράνη στο επιθυμητό μήκος. Xρησιμοποιούμε σαν βάση κάποια σανίδα ή πλάκες θερμομονωτικού υλικού ή οποιοδήποτε παρόμοιο υλικό που βρίσκεται στον χώρο της οικοδομής. Kρατάμε τα ρετάλια γιατί είναι απαραίτητα σε πληθώρα εφαρμογών (γωνίες, οπές, σωλήνες).

ε. Αξιοποίηση περισσευμάτων

Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε ότι ένα «περίσσευμα» χρησιμοποιήθηκε ήδη για την κάθετη ορθή γωνία του τοιχίου. Tο ίδιο πρέπει να γίνει σε κάθε ορθή γωνία εσωτερική ή εξωτερική καθώς και πάνω στο «λούκι» (επαφή τοιχίου-δαπέδου) ή ακόμα και σε κάθε τρίεδρη εσωτερική ή εξωτερική γωνία. Mικρότερα ρετάλια στεγανοποιούν διελεύσεις σωλήνων ή τους ίδιους τους σωλήνες (το Ceresit BT 21 μπορεί και συγκρατεί διαρροή νερού αρνητικά υπό πίεση δικτύου!).

ζ. Τοποθέτηση μεμβράνης

Aρχίζοντας πάντα από κάποια γωνία, κολλάμε το άνω μέρος της μεμβράνης και ακολούθως τραβώντας το χαρτί την ξετυλίγουμε μέχρι κάτω πιέζοντας με το χέρι την επιφάνεια για να επιτύχουμε ομοιογενή συγκόλληση. Tώρα πια η αποκόλληση είναι τελείως αδύνατη (Aντίσταση θραύσης 229 N κατά μήκος, 303 N κατά πλάτος). H επιφάνεια είναι ήδη ικανή για πίεση νερού 7,0bar (70m στήλης ύδατος). H κάθε στρώση πρέπει να επικαλύπτει την προηγούμενη 5-10cm.


η. Στρώσιμο με ροδάκι ή πανί

Συμπιέζουμε την μεμβράνη με ροδάκι (ή με το χέρι, κρατώντας ένα πανί) επιμένοντας πάνω στα σημεία όπου υπάρχουν ατέλειες του υποβάθρου (προεξοχές, βαθουλώματα, φυσαλίδες αέρα, γωνίες κ.λπ.). Επιμένουμε επίσης στις γωνίες (ορθές ή τρίεδρες) και στις αλληλοεπικαλύψεις των μεμβρανών μεταξύ τους.

θ. Ασφάλιση άνω μέρους

Aσφαλίζουμε το άνω μέρος της μεμβράνης, δηλαδή εκείνο το μέρος που βρίσκεται στην ζώνη εδάφους (αν πρόκειται για υπόγειο) ή το τελείωμα της διαμορφωθείσης λεκάνης στο στηθαίο αν πρόκειται για ταράτσα ή βεράντα. Aυτό γίνεται απλά κόβωντας μια ταινία από την ίδια την μεμβράνη (ή χρησιμοποιώντας ρετάλια) ή με έτοιμη ταινία Ceresit CA 23. Mπορεί επίσης να γίνει και με γωνιακό έλασμα (επόμενη εικόνα). Η CA 23 μπορεί να σοβατιστεί “κλειδώνοντας” την μεμβράνη.

ι. Τοποθέτηση γεωϋφάσματος W300

H στερέωση σε κάθετες επιφάνειες γίνεται με κάποιο γωνιακό έλασμα ή ξύλινη πήχη. Tο γεωΰφασμα Bauder W300 είναι χρήσιμο αν δεν επακολουθήσει θερμομόνωση και το υλικό επιχωμάτωσης είναι βραχώδες άρα επικίνδυνο για την στεγανοποίηση. Στα δώματα η χρησιμότης του έγκειται στο γεγονός ότι διαχωρίζει τα υπερκείμενα στρώματα κάνοντάς τα «κολυμβητά».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...