Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Γενικά πριν την τοποθέτηση πλακιδίων.


Σε αυτό το άρθρο του Φτιάχτο Μόνος σου θα δούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά της τοποθέτησης πλακιδίων.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΥΠΟΒΑΘΡΟ : η επιφάνεια που υπάρχει ήδη και πάνω στην οποία θα γίνει η εκάστοτε εφαρμογή (πχ.
Συγκόληση πλακιδίων ). Η μορφή, η υφή και το υλικό που έχει το υπόστρωμα καθορίζει και το πώς και με ποια υλικά θα γίνει η εφαρμογή μας.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ : είναι η διαδικασία με την οποία σφραγίζονται τα σημεία ένωσης ή επαφής υλικών τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με σκοπό την κάλυψη κάποιου χώρου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε αρμολόγηση γίνεται για λόγους αισθητικούς ή για λόγους υγιεινής. Ανάλογα με το πλάτος του αρμού χρησιμοποιούμε χονδρόκοκκο ή λεπτόκοκκο αρμό.

PRIMER: υγρό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν αστάρι για ομοιογενοποίηση των προς συγκόλληση επιφανειών.


ΑΡΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ : το σημείο εκείνο το οποίο εφάπτονται τείνουν προς επαφή δομικά υλικά ανόμοιας ή ίδιας σύστασης. Είναι σημαντικό σε υλικά ανόμοιας κυρίως σύστασης που τείνουν προς επαφή, να αφήνεται αρμός επαφής, διότι λόγω της σύστασης τους έχουν διαφορετικές συστολοδιαστολές στις ίδιες εξωτερικές συνθήκες ή προσβολές. (παράδειγμα : αφήνουμε αρμό διαστολής τουλάχιστον 5mm κατά την εφαρμογή πλακιδίων σε δάπεδο στο οποίο κάποια στιγμή πρέπει να ενώσουμε την επιφάνεια των πλακιδίων με προϋπάρχον ξύλινο πάτωμα) .

ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ : αφήνεται μεταξύ των σημείων επαφής δομικών υλικών ιδίας σύστασης με σκοπό να εκτονώσει τις συστολοδιαστολές του συστήματος υλικών που δημιουργείται. ( οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων είναι αρμοί διαστολής) .
ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ : συναντώνται κυρίως σε θερμαινόμενα δάπεδα, ή σε εφαρμογές ενός υλικού σε μεγάλη επιφάνεια. Αρμοί διακοπής γίνονται κυρίως στο μπετόν εξομάλυνσης που προηγείται της τοποθέτησης πλακιδίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τοποθέτηση των πλακιδίων όσον αφορά τον αρμό διαστολής πρέπει να ακολουθεί επακριβώς τον αρμό διακοπής ( βλ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΠΙΣΙΝΕΣ που παρουσιάζονται παραπάνω).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΜΟΥ : το σημείο του αρμού που τέμνονται νοητά οι 4 γωνίες που σχηματίζουν οι ακμές τεσσάρων πλακιδίων, δημιουργώντας ένα ‘σταυρό’. Ή το σημείο από το οποίο αφαιρείται ο αποστασιοποιητής πλακιδίων σε μορφή σταυρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...