Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Πράσινη θέρμανση


Δεδομένων των επερχόμενων υψηλών τιμών πετρελαίου θέρμανσης η Greenpeace ζητεί από το ΥΠΕΚΑ την παροχή κινήτρων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης σε σπίτια με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η πρόταση αφορά ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια, μέσω του οποίου θα γίνεται σταδιακή επιστροφή φόρου 15% έως 30% επί της συνολικής δαπάνης σε καθαρές τεχνολογίες και σε διάρκεια 5-20 ετών. Η πρόταση είναι κατ' αντιστοιχία των ενισχύσεων που ισχύουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ, λέει ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της περιβαλλοντικής οργάνωσης.
Επιστροφή φόρων
Προτείνουμε, προσθέτει, «η αρχική δαπάνη για να ξεκινήσει το πρόγραμμα να γίνει από το πράσινο ταμείο που ελέγχει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι δε μηχανισμοί που απαιτούνται για την επιστροφή φόρου είναι έτοιμοι, δοκιμασμένοι και δεν θα επιβαρύνουν άσκοπα το πρόγραμμα με επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία. Αυστηρή προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η άρση των παράλογων αντικινήτρων για καθαρές τεχνολογίες που ισχύουν σήμερα».
5.000 νοικοκυριά
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Greenpeace, από το πρόγραμμα αναμένεται «να ωφεληθούν το 2012-2014 περί τα 5.000 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτιμώνται σε περίπου 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Το τριετές πρόγραμμα θα πυροδοτήσει επενδύσεις της τάξης των 200-245 εκατ. ευρώ , θα δημιουργήσει περίπου 1.800 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα αποφέρει άμεσα στο Δημόσιο από φόρους περί τα 50-60 εκατ. ευρώ την τριετία αυτή (στην οποία θα έχει επιστρέψει μόλις το 1/10 περίπου ως ενισχύσεις)».
Το πρόγραμμα «αποβλέπει και στην ανόρθωση του κατασκευαστικού κλάδου που πνέει τα λοίσθια».


Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...